skjell

Den fulle historien

MOrcidea AS

Et industrielt tenkende selskap konstruert for en bærekraftig fremtid.

Ledelse

Styreformann og daglig leder;

Arne Gåskjenn....

Strategi

Fleksibel og dynamisk strategi.... 

Samarbeidspartnere

Solide og dyktige samarbeidspartnere, godt forankret i industriell kompetanse og erfaring.... 

Markedet og 

Fremtidsutsikter

Direkte tilgang til et maritimt nisje marked som står seg godt i turbulente tider.... 

MMaritim AS

Et selskap med fokus på direkte avkastning som følge av en lønnsom og bærekraftig industriell drift.... 

Skipsportefølje

Godt vedlikeholdte skip som seiler på kontrakter.....

 

Selskapsstruktur

Hvert prosjekt er organisert som selvstendige enheter..... 

Eiendomsmarked og

Aksjemarked

Fallende renter har skapt en multippel ekspansjon....