Vi har i år valgt å oppsummere året som har gått med et aksjonærbrev, samt gjøre det med en video.

 Aksjonærbrev

 Innkalling

Generalforsamling

 Fullmakt

Generalforsamling

 Års Regnskap 2020

MOrcidea AS

 Aksjonærliste

MOrcidea AS

Dette  er en interaktiv video hvor du kan trykke på de forskjellige boksene og innhente den informasjon som du ønsker. Her har du mulighet for å gå frem og tilbake på videoen. Vi anbefaler bruk av pc eller nettbrett for å se denne video.

Skipsrapporter

M.S Leah

M.S Francisca

Konsoliderte kvartalsrapport 2021